Καλλιέργεια σε χώμα

Η καλλιέργεια σε χώμα είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος καλλιέργειας κηπευτικών και οπωροφόρων δέντρων. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δαμάσει τη γη και να την κάνει εύφορη.

Φυτά βιολογικής καλλιέργειας

Εργασίες και απόδοση της καλλιέργειας στο χώμα

Οι εργασίες που απαιτούνται για μια αποδοτική καλλιέργεια που θα αποφέρει κάποια αξιοσημείωτα έσοδα στον αγρότη είναι πολλές, εξαρτώνται όμως άμεσα από την περιοχή, το έδαφός της και το κλίμα της. Οι παραγωγικότερες περιοχές βρίσκονται συνήθως κοντά σε ποτάμια και σε εύφορες πεδιάδες με καλό χώμα και υπόγεια νερά. Έτσι, γνωστές για την πλούσια παραγωγή τους περιοχές της Ελλάδας είναι ο Μαραθώνας, ο κάμπος της Λάρισας, η Κρήτη και η νότια Πελοπόννησος. Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνουν, ακόμα και σήμερα, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης της χώρας μας.

Παρ' όλα αυτά, σημαντικό μέρος των Ελλήνων καλλιεργητών, αντί να βρίσκονται σε ανοιχτές καλλιεργήσιμες και εύφορες εκτάσεις, βρισκόταν διάσπαρτοι στους δύσβατους ορεινούς όγκους της Ελλάδας και κατέβαλαν καθημερινά τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους.

Επικονίαση

Εξαναγκασμένη καλλιέργεια σε θερμοκήπια

Ο εξαναγκασμός της καλλιέργειας σε θερμοκήπιο απότελεί άριστη λύση για την προφύλαξη των φυτών από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τη μεγαλύτερη διάρκεια στην παραγωγή φυτών και την αύξηση της παραγωγής. Το ελεγχόμενο περιβάλλον ενός θερμοκηπίου προστατεύει τα φυτά από χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να δώσει μια καλή παραγωγή σε μέρη που αλλιώς θα παρέμεναν ακαλλιέργητα.

Βιολογική καλλιέργεια σε χώμα (βιοκαλλιέργεια)

Με εξαίρεση τις τελευταίες δεκαετίες, η καλλιέργεια στο χώμα ήταν πάντα βιολογική. Ακόμα και κατά την βιομηχανική επανάσταση, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις βρίσκονταν μακριά από βιομηχανικές ζώνες των οποίων οι ρύποι ήταν ελάχιστοι.

Η βιολογική καλλιέργεια στο χώμα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ο ήδη βεβαρυμμένος πλανήτης έχει αλλάξει τις ιδιότητες της ατμόσφαιρας και του χώματος. Οι χημικοί ρύποι και τα βαρέα μέταλλα μολύνουν και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ο όρος, λοιπόν, "βιολογική καλλιέργεια" πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται με κάθε επιφύλαξη, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψην πως στην εποχή μας, όσο και αν προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε βιολογικά, αυτό δεν είναι απόλυτα εφικτό.

Σπορά βιολογικής καλλιέργειας