Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Ακουαπονικής

Η Ακουαπονική (Ενυδρειοπονία) αποτελεί σχετικά νέα μέθοδο καλλιέργειας στο σύνολό της. Ναι μεν έχουμε ήδη την ανάπτυξη της υδροπονίας και της ιχθυοκαλλιέργειας γλυκού νερού, ο συνδυασμός τους όμως σε μία καλλιέργεια γεννήθηκε σχετικά πρόσφατα.

Προϊόντα ακουαπονικής καλλιέργειας

Πλεονεκτήματα Ακουαπονικής

Η Ακουαπονική βρίσκει όλο και περισσότερους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Οι λόγοι είναι οι εξής:

 1. Δεν χρειάζεται χώμα
 2. Απαιτεί ελάχιστη ποσότητα νερού (το νερό ανακυκλώνεται φιλτραρισμένο)
 3. Μηδαμινά έξοδα για λίπασμα
 4. Οικολογική μέθοδος χωρίς απόβλητα στο περιβάλλον
 5. Ύψιστη παραγωγικότητα
 6. Ελάχιστοι εχθροί για τα φυτά
 7. Κανένα ζιζάνιο λόγω απουσίας χώματος
 8. Εύκολη συντήρηση
 9. Εύκολη συγκομιδή
 10. Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για καλλιέργεια
 11. Παραγωγή ψαριών
 12. Ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια ακόμα και για σχετικά μικρά συστήματα
 13. Υπέροχη γεύση των καρπών και φύλων
 14. Ταχύτατη ανάπτυξη των φυτών και μεγάλη απόδοση. Θεωρείται (μέχρι και σήμερα) η αποδοτικότερη μέθοδος καλλιέργειας.

Μειονεκτήματα Ακουαπονικής

 1. Απαιτεί συστηματική παρακολούθηση
 2. Γίνεται εύκολη μετάδοση των ασθενειών από φυτό σε φυτό