Search
Close this search box.
18 Δεκεμβρίου 2023
18 Δεκεμβρίου 2023

Το μέλλον της ενέργειας έχει χρώμα πράσινο

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Η ενεργειακή κρίση μπήκε για τα καλά στην ζωή μας. Η «πράσινη ενέργεια» υπόσχεται καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον, καθώς και μείωση τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές.

Η ευημερία των επόμενων γενεών και του περιβάλλοντος είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκονται υπό απειλή εξαιτίας της εξάντλησης των φυσικών πόρων, χωρίς προηγούμενο υπεύθυνο σχεδιασμό, στο βωμό της οικονομικής ανάπτυξης.

Η μορφή αναπτυξιακής πολιτικής που συζητιέται πλέον ως ύστατη λύση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη καθώς έχει σαν στόχο της τη μακροπρόθεσμη ευημερία του πλανήτη ικανοποιώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες του σήμερα.

Οι συμβατικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γίνεται ολοένα πιο σαφές, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται πλέον αλόγιστα όχι μόνο λόγω του μεγάλου κόστους τους αλλά και λόγω του αποτυπώματος που αφήνουν στο περιβάλλον, μέσω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η καύση ορυκτών καυσίμων, σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αποτελεί μέχρι και σήμερα τον βασικό τρόπο παραγωγής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είναι κατανοητό, τα ορυκτά καύσιμα, πέρα από επιβλαβή είναι και εξαντλήσιμα. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, κ.α., που είναι ανανεώσιμες μπορούν να δώσουν λύση στο αδιέξοδο στο οποίο φαίνεται, όλο και περισσότερο, ότι έχει περιέλθει συλλογικά ο πλανήτης.

Πράσινη Ενέργεια: Φιλική προς το Περιβάλλον, Προσιτή, Ανεξάντλητη

Ως πράσινη ενέργεια ορίζεται κάθε πηγή ενέργειας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και που προωθεί την αρμονική συμβίωση του άνθρωπο στη γη με τους υπόλοιπους έμβιους οργανισμούς που τη μοιράζονται. Μέσω της πράσινης ενέργειας, επιδιώκεται η μείωση των εκπομπών CO2, ο περιορισμός κατανάλωσης πρώτων υλών, η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων καθώς και η βελτίωση της υγείας όλων των οργανισμών του πλανήτη. Με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, γίνεται χρήση ανεξάντλητων φυσικών πόρων εξασφαλίζεται μέγιστη ενεργειακή απόδοση  χωρίς να πλήττεται το περιβάλλον.

Είναι επίσης γνωστή ως οικολογική ηλεκτρική ενέργεια, χάρη στην ιδιότητά της να αξιοποιεί τη δύναμη της φύσης και όχι να δρα εναντίον της. Έπειτα από πολλά χρόνια γεμάτα υπερβολές και υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων, έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός για την επιβίωση του πλανήτη. Οι πρακτικές, που δυστυχώς εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα, έχουν σαν αποτέλεσμα τη βαθμιαία περιβαλλοντική υποβάθμιση, την  ανικανότητα, δηλαδή, του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή στο μέλλον.

Τα πολλαπλά «χτυπήματα» που δέχεται τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης σαν υπενθύμιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν πλέον καθημερινό κομμάτι των σύγχρονων προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως πολίτες αυτού του κόσμου. Πλέον η συνειδητοποίηση της πρόληψης της επερχόμενης επιδείνωσης στρέφει τον κόσμο, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, να αποζητά τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ύστατη σανίδα σωτηρίας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιστρατεύονται στρατηγικές που μπορούν να αποδώσουν καρπούς βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανάγκης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και φθηνότερη ενέργεια. Η αγορά ενέργειας μέσω των παρόχων ρεύματος, και στη χώρα μας πια, έχει αρχίσει να προσανατολίζεται στην αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προσφέροντας στο κοινό πιο φθηνό ρεύμα.

Το Μέλλον Της Ενέργειας Έχει Χρώμα Πράσινο

Βασικός πυλώνας της πράσινης ανάπτυξης η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  θεωρούνται οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, κυρίως ορυκτών και καύσιμων. Αποτελούν εναλλακτικές λύσεις κατά της χρήσης και εκμετάλλευσης πόρων με το αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενισχύουν την τοπική αυτάρκεια στον ενεργειακό εφοδιασμό και μειώνουν την εξάρτηση από ασταθείς αγορές καυσίμων (όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο).

 • Ηλιακή ενέργεια: Οι ακτίνες του ηλίου αντανακλώνται σε ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες, οι οποίες συλλέγουν τη θερμότητα και τη μετουσιώνουν σε ηλεκτρική ενέργεια. Τέτοιες επιφάνειες είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Σε χώρες όπως η Ελλάδα οι συνθήκες για την ευδοκίμηση της ηλιακής ενέργειας είναι ιδανικές.
 • Αιολική ενέργεια:  Από τις μηχανικές της εφαρμογές (π.χ. άλεση στον ανεμόμυλο) μέχρι τις ανεμογεννήτριες σήμερα, το βασικό συστατικό είναι κοινό. Η πηγή της ενέργειας που παρέχεται απλόχερα από τον άνεμο. Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ενέργεια μέσω της ισχύος και της ροής του ανέμου, μεμονωμένα ή σε αιολικά πάρκα. Χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή.
 • Υδροηλεκτρική ενέργεια: Η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Η δυναμική ενέργεια του τρεχούμενου νερού μετατρέπεται σε ενέργεια στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η απόδοση αυτής της ενέργειας είναι μεγάλη και μάλιστα χωρίς επιβαρύνει και να ρυπαίνει με απόβλητα το περιβάλλον.
 • Βιομάζα: Τα οργανικά υλικά που έχουν απορροφήσει το ηλιακό φως παράγουν χημική ενέργεια, η οποία με τη σειρά της μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της καύσης για την παραγωγή θερμότητας, είτε έμμεσα μετά τη μετατροπή της σε διάφορες μορφές βιοκαυσίμου. Σε βιομάζα μπορούν να μετατραπούν φυτά, γεωργικά και δασικά υπολείμματα, οργανικά συστατικά των απορριμμάτων και ακόμα και φύκια.
 • Γεωθερμική ενέργεια: Η θερμότητα που παράγεται από τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων και ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια (π.χ. πηγές θερμού νερού, θερμοπίδακες) μετατρέπεται σε ενέργεια είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού, είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές.
 • Ενέργεια από τη θάλασσα
  • Οι παλίρροιες και τα κύματα παράγουν μηχανική ενέργεια χάρη στην ανύψωση της στάθμης του νερού που προκαλείται από τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης.
  • Η θάλασσα, αποτελεί έναν απέραντο ηλιακό συλλέκτη με θερμική ενέργεια από τον ήλιο. Επίσης ενέργεια μπορεί να παραχθεί από τους θερμικούς κύκλους του ωκεανού λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματά του.
  • Η κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας είναι μια ακόμη, εν δυνάμει, πηγή ανανεώσιμης ενέργειας
 • Ωσμωτική ενέργεια
  Όταν ένα ποτάμι εκβάλλει στη θάλασσα, η ανάμειξη θαλασσινού και γλυκού νερού απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας που ονομάζεται ωσμωτική ενέργεια.

Ποια είναι τα οφέλη των ΑΠΕ στην οικονομία και το περιβάλλον;

Αδιαμφισβήτητα η μετάβαση σε μια πράσινη εποχή όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρωτοστατούν, έρχεται ολοένα και πιο κοντά. Τα οφέλη είναι πάρα πολλά είναι ανεκτίμητα:

 • Περιορίζεται το κόστος της ενέργειας
 • Προστατεύεται το περιβάλλον
 • Ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές άνθρακα
 • Μειώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα με τη χρήση «καθαρής ενέργειας»

Καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός σε παγκόσμιο επίπεδο, αντίστοιχα αυξάνεται και η ζήτηση για ενέργεια, προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι κοινότητές μας. Η καινοτομία αλλά και η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν το κλειδί για τη διατήρηση ενός βιώσιμου επιπέδου ενέργειας, ενώ εξασφαλίζεται η προστασία του πλανήτη μας από την περεταίρω έκθεση του στην απειλή της κλιματικής αλλαγής.

Αξίζει να εξερευνήσετε τις επιλογές σας ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμμετέχοντας σε μια τεράστια προσπάθεια να αντιστραφούν τα λάθη του παρελθόντος και να ακολουθηθεί μια υπεύθυνη πορεία προς την επίλυση της ενεργειακής κρίσης με τρόπο βιώσιμο, λελογισμένο και αποδοτικό.

Τζωρτζίνα Αναγνώστου
Να τρέφεσαι σωστά, να καθαρίζεις σώμα, να ανυψώνεις το πνεύμα, να αποτοξινώνεσαι. Γαλήνη και ενέργεια σε ένα σούπερ συνδυασμό.

Στείλε το σε φίλους:

πρόσφατα άρθρα

Για εσάς που αποφασίσατε να φτιάξετε χειροποίητο σαπούνι ελαιολάδου, συμβουλή μας είναι να χρησιμοποιήσετε μόνο ποιοτικά και αγνά υλικά. Ένα τέτοιο σαπούνι δεν περιέχει τα επικίνδυνα χημικά πρόσθετα των σαπουνιών της αγοράς. Επιλέξτε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που θα θρέψει το δέρμα σας όσο κανένα άλλο, κρατώντας παράλληλα, την απαραίτητη υγρασία στην επιδερμίδα. Η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Επιπλέον, θα έχετε άφθονο αγνό σαπούνι με ελάχιστο κόστος.
Ο ρόλος των βιολογικών φρούτων στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη διαφόρων παθήσεων έχει συσσωρεύσει έντονο ενδιαφέρον από ερευνητές και καταναλωτές, με τα συμβατικά φρούτα να βρίσκονται στο στόχαστρο της κάθε μελέτης.
Η άνοδος της τιμής του ελαιολάδου δεν φαίνεται να έχει τέλος, γεγονός που επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε διατροφικές συνήθειες χιλιάδων ετών για τους λαούς της Μεσογείου, επηρεάζοντας, παράλληλα, ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που βασίζονται στο ελαιόλαδο για την παραγωγή τους.