Search
Close this search box.
4 Ιουνίου 2021
4 Ιουνίου 2021

Αμειψισπορά

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Η αμειψισπορά (εναλλασσόμενη αγρανάπαυση) ως πρακτική εφαρμόζεται εδώ και αιώνες.

Η αμειψισπορά και η αγρανάπαυση, είναι από τις παλαιότερες μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας του χώματος. Πρόκειται για αλλαγή της καλλιέργειας που σαν στόχο έχει να δώσει στην γη τον απαραίτητο χρόνο ώστε να γίνει και πάλι πλούσια στα θρεπτικά στοιχεία που της αφαίρεσε η προηγούμενη καλλιέργεια.

Τι είναι η αμειψισπορά: μία εναλλακτική ανάπαυση εδάφους

Η αμειψισπορά είναι ένας «εναλλακτικός» τρόπος αγρανάπαυσης. Ο όρος «εναλλακτικός» δεν αφορά στο νέο ή το πρωτοποριακό. Αντίθετα, η αμειψισπορά είναι εξίσου παλαιά με την αγρανάπαυση. Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ για να δηλώσει κυριολεκτικά την εναλλαγή. Ενώ κατά την αγρανάπαυση το έδαφος αφήνεται κενό ή με υποτυπώδη βλάστηση (συνήθως αυτοφυή) για να ανακτήσει τις χαμένες του δυνάμεις, κατά την αμειψισπορά γίνεται εναλλαγή στο είδος των φυτών που καλλιεργούνται σε ένα κομμάτι γης. Η αμειψισπορά, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός ενός συστήματος αγρανάπαυσης: ένα έτος καλλιέργεια α’, ένα έτος καλλιέργεια β’ και ένα έτος αγρανάπαυση. Όπως και στην αγρανάπαυση, έτσι και στην αμειψισπορά το είδος καλλιέργειας, ο χρόνος διάρκειας και ο συνδυασμός ή όχι με αγρανάπαυση επιλέγονται ανάλογα με το είδος του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή.

Ποια είναι τα οφέλη της αμειψισποράς

Η διαδικασία της αμειψισποράς βοηθάει, όπως έχει παρατηρηθεί εδώ και αιώνες από τους γεωργούς, όχι μόνο στη συντήρηση αλλά και στην αύξηση της αποδοτικότητας του εδάφους. Οι σύγχρονες γεωπονικές και οικολογικές μελέτες συμφωνούν απόλυτα με αυτό. Παράλληλα, βοηθάει στην οικονομική συντήρηση του αγρότη που την επιλέγει. Όταν η γη παράγει αδιάκοπα, ο καλλιεργητής έχει τη δυνατότητα παραγωγής σε διάφορες εποχές του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται αισθητά ο κίνδυνος αποτυχίας που εγκυμονεί σε κάθε επιλογή μονοκαλλιέργειας ενώ, παράλληλα, μπορεί με την αμειψισπορά εξασφαλίζεται μία επέκταση των δραστηριοτήτων του αγρότη και σε κτηνοτροφικά φυτά. Η ανάπτυξη της καλλιέργειας έτσι οδηγεί και στην ανάπτυξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, εντός των ορίων της ίδιας οικονομικής μονάδας. Αξίζει  να σημειωθεί ότι όπως η αγρανάπαυση έτσι και η αμειψισπορά εντάσσονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων, παρέχοντας ενισχύσεις που βοηθούν την οικονομική κατάσταση των αγροτών.

Η αμειψισπορά, επίσης, θεωρείται αποδοτικό μέτρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς με την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών μεταξύ τους μικροοργανισμών στο έδαφος και την ζήτηση διαφορετικών θρεπτικών συστατικών από κάθε καλλιέργεια εξασφαλίζεται οικολογική ισορροπία. Αυτή η ισορροπία είναι που τελικά διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους και προσφέρει την αειφορία.

Πότε και πώς χρησιμοποιείται η αμειψισπορά

Η αλλαγή στο είδος της καλλιέργειας, συνήθως, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Συνήθης τρόπος/σύστημα αμειψισποράς είναι ο χωρισμός του αγρού σε τεμάχια και η καλλιέργεια σε κάθε μέρος διαφορετικού φυτού. Με τον τρόπο αυτό έχουμε καλλιέργεια όλων των φυτών του συστήματος κάθε χρόνο. Στην χώρα μας, ένα σύστημα αμειψισποράς που χρησιμοποιείται κατά κόρον, κατά το οποίο εναλλάσσεται ο αραβόσιτος με το σιτάρι, είναι διετές.

Συμπέρασμα

Η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση και η συγκαλλιέργεια είναι από τις πλέον παραδοσιακές μεθόδους βελτίωσης της παραγωγής. Πρόκειται για φυσικούς τρόπους αύξησης της παραγωγής, απόλυτα συμβατούς με την βιολογική καλλιέργεια, γνωστούς από την αρχαιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Παύλος Μιχαλάκης
Αν αγαπάς τη γη και τη φροντίζεις, μπορεί να σου χαρίζει ζωή και ευτυχία για μια ζωή.

Στείλε το σε φίλους:

πρόσφατα άρθρα

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ρόλο των βιολογικών φρούτων στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη διαφόρων παθήσεων.
Η άνοδος της τιμής του ελαιολάδου δεν φαίνεται να έχει τέλος, γεγονός που επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε διατροφικές συνήθειες χιλιάδων ετών για τους λαούς της Μεσογείου, επηρεάζοντας, παράλληλα, ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που βασίζονται στο ελαιόλαδο για την παραγωγή τους.
Το άγχος είναι ένας εχθρός που επιτίθεται σε όλους μας. Οι φυσικοί τρόποι ελέγχου και αντιμετώπισής του ενδείκνυνται για να επιτύχουμε μια ζωή ήρεμη και εστιασμένη σε όσα έχουν πραγματική σημασία.