Search
Close this search box.

Επιδότηση έως 55% σε επενδύσεις για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (διαθέσιμη εδώ) που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης την Τετάρτη 26 Αυγούστου, διευκρινίζεται ότι μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα:

Α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη, κ.λπ.

Β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

α) Βοοτροφικές μονάδες.

β) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

γ) Χοιροτροφικές μονάδες.

δ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

ι) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,

ιι) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,

ιιι) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,

ιv) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Στο νέο κύκλο του Αναπτυξιακού που θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, εμπίπτουν επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής των οποίων το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας.Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
2. Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόμενο κόστος ορίζεται το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών του παρόντος.
3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 4. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α’ 33) είτε του ν. 4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν. 4495/2017 (Α’ 167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.

β. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων «των ειδικών εγκαταστάσεων» και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού.

γ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. Η χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού

δ. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
4. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

είναι οι ακόλουθες:

– μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016 δαπάνες για:

α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών φυτών,

β. τη φύτευση μονοετών φυτών,

γ. την αγορά ζώων,

δ. επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα,

ε. δαπάνες, για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, πλην εκείνων που αφορούν στην απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

στ. κεφάλαιο κίνησης

πρόσφατα άρθρα

Για εσάς που αποφασίσατε να φτιάξετε χειροποίητο σαπούνι ελαιολάδου, συμβουλή μας είναι να χρησιμοποιήσετε μόνο ποιοτικά και αγνά υλικά. Ένα τέτοιο σαπούνι δεν περιέχει τα επικίνδυνα χημικά πρόσθετα των σαπουνιών της αγοράς. Επιλέξτε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που θα θρέψει το δέρμα σας όσο κανένα άλλο, κρατώντας παράλληλα, την απαραίτητη υγρασία στην επιδερμίδα. Η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Επιπλέον, θα έχετε άφθονο αγνό σαπούνι με ελάχιστο κόστος.
Ο ρόλος των βιολογικών φρούτων στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη διαφόρων παθήσεων έχει συσσωρεύσει έντονο ενδιαφέρον από ερευνητές και καταναλωτές, με τα συμβατικά φρούτα να βρίσκονται στο στόχαστρο της κάθε μελέτης.
Η άνοδος της τιμής του ελαιολάδου δεν φαίνεται να έχει τέλος, γεγονός που επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε διατροφικές συνήθειες χιλιάδων ετών για τους λαούς της Μεσογείου, επηρεάζοντας, παράλληλα, ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που βασίζονται στο ελαιόλαδο για την παραγωγή τους.

Στείλε το σε φίλους: