Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Αεροπονικής

Η Αεροπονική προσπαθεί να εφαρμόσει τεχνολογίες αιχμής για την παραγωγή φυτών στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και με ελάχιστη ποσότητα νερού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος ελεγχόμενης καλλιέργειας θα μπορέσει να εφαρμοστεί με επιτυχία σε άνυδρες και άγονες περιοχές, παράγοντας τρόφιμα εξ' ίσου γευστικά με αυτά της υδροπονίας.

Πλεονεκτήματα Αεροπονικής (Αεροπονίας)

Η Ακουαπονική βρίσκει όλο και περισσότερους οπαδούς. Οι λόγοι είναι οι εξής:

 1. Δεν χρειάζεται χώμα
 2. Απαιτεί ελάχιστη ποσότητα νερού (το νερό ανακυκλώνεται φιλτραρισμένο)
 3. Μηδαμινά έξοδα για λίπασμα
 4. Ύψιστη παραγωγικότητα
 5. Ελάχιστοι εχθροί για τα φυτά
 6. Κανένα ζιζάνιο λόγω απουσίας χώματος
 7. Εύκολη συγκομιδή
 8. Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για καλλιέργεια
 9. Ταχύτατη ανάπτυξη των φυτών και μεγάλη απόδοση
 10. Ελάχιστα απόβλητα στο περιβάλλον

Μειονεκτήματα Αεροπονικής (Αεροπονίας)

 1. Απαιτεί συστηματική παρακολούθηση
 2. Γίνεται εύκολη μετάδοση των ασθενειών από φυτό σε φυτό
 3. Απαιτεί κατανάλωση σημαντικής ενέργειας για τη λειτουργία της
 4. Δύσκολη συντήρηση
 5. Όχι και τόσο καλή γεύση των καρπών και φύλων σε σχέση με τη βιολογική καλλιέργεια
 6. Μεγάλη δαπάνη συντήρησης, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό
 7. Συχνά προβλήματα στο δίκτυο ψεκασμού (βουλώνουν τα σωληνάκια και αν δε γίνει σύντομα ορατό μπορεί να χαθεί μέρος της παραγωγής)

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Αεροπονίας