Χλώριο

Το χλώριο υπάρχει στα τρόφιμα και το σώμα μας σχεδόν εξ ολοκλήρου με τη μορφή χλωριδίου. Το χλωρίδιο είναι σημαντικό στη διατήρηση της ισορροπίας του νερού και αποτελεί βασικό συστατικό του γαστρικού χυμού.

Δεν βρέθηκαν προϊόντα στην κατηγορία αυτή. Θα προστεθούν σύντομα.