Πιστοποίηση βιολογικών

Ένα προϊόν θεωρείται βιολογικό όταν φέρει τη σχετική ένδειξη που πιστοποιεί τη βιολογική μέθοδο παραγωγής του σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και Καν. (ΕΕ) 271/2010. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν σε βιολογικά προϊόντα καλλιέργειας, υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειας) και κτηνοτροφίας.

Διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Η όλη διαδικασία της πιστοποίησης μιας μονάδας παραγωγής είναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα με διαρκείς ελέγχους από εταιρείες εγκεκριμένες από το κράτος. Οι κανόνες της πιστοποίησης που ακολουθούνται στην Ελλάδα είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έλεγχοι δε, πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο παραγωγής.

Φορείς πιστοποίησης βιολογικών

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί (φορείς) πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ακολουθούν όλοι την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί μια παραγωγή σε όλα της τα στάδια. Μερικοί οργανισμοί οιστοποίησης είναι οι παρακάτω:

 • Οργανισμός πιστοποίησης A Cert
  Θεσσαλονίκη, Νομός Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός πιστοποίησης Bio Hellas
  Αθήνα, Νομός Αττικής
 • Οργανισμός πιστοποίησης GM Cert
  Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός πιστοποίησης Q Cert - QMS Cert
  Θεσσαλονίκη, Νομός Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός πιστοποίησης Q Ways
  Μελίσσια Νομού Αττικής
 • Οργανισμός πιστοποίησης TUV Hellas
  Αγία Παρασκευή, Νομός Αττικής
 • Οργανισμός πιστοποίησης Γεωτεχνικό Εργαστήριο
  Δήμος Πλατέος Νομού Ημαθίας
 • Οργανισμός πιστοποίησης ΔΗΩ
  Αθήνα, Νομός Αττικής
 • Οργανισμός πιστοποίησης Πράσινος Έλεγχος (Green Control)
  Νομός Ημαθίας
 • Οργανισμός πιστοποίησης Φιλική Πιστοποίησης
  Παλαιό Φάληρο Νομού Αττικής
 • Οργανισμός πιστοποίησης Φισιολογική ΕΠΕ
  Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας

Πιστοποίηση βιολογικών