Υδροπονία: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Η Υδροπονική καλείται να δώσει λύση στα τεράστια προβλήματα της καλλιέργειας στο χώμα. Καλείται να παράγει λαχανικά και φρούτα με ελάχιστο νερό και ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Ας δούμε λοιπόν πόσο πετυχημένη είναι αυτή η μορφή καλλιέργειας:

Πλεονεκτήματα Υδροπονικής καλλιέργειας

Η Υδροπονική είναι αναμφισβήτητα επαναστατική μέθοδος καλλιέργειας για τους παρακάτω λόγους:

 1. Δεν χρειάζεται χώμα
 2. Απαιτεί μικρή ποσότητα νερού (το νερό ανακυκλώνεται φιλτραρισμένο)
 3. Ύψιστη παραγωγικότητα
 4. Ελάχιστοι εχθροί για τα φυτά
 5. Κανένα ζιζάνιο λόγω απουσίας χώματος
 6. Εύκολη συντήρηση
 7. Εύκολη συγκομιδή
 8. Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για καλλιέργεια
 9. Ταχύτατη ανάπτυξη των φυτών και μεγάλη απόδοση

Μειονεκτήματα Υδροπονικής καλλιέργειας

 1. Απαιτεί θερμοκήπιο
 2. Πολύ ακριβή κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υδροπονίας
 3. Απαιτεί συστηματική παρακολούθηση
 4. Γίνεται εύκολη μετάδοση των ασθενειών από φυτό σε φυτό λόγω της μικρής μεταξύ τους απόστασης
 5. Πολλά έξοδα για λίπασμα
 6. Σημαντική απαιτούμενη ενέργεια λειτουργίας ακόμα και για σχετικά μικρά συστήματα
 7. Μέτρια γεύση των καρπών και φύλων σε σχέση με τη βιολογική καλλιέργεια

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Υδροπονικής καλλιέργειας