Λαϊκές αγορές βιολογικών

Στη χώρα μας ολοένα και πληθαίνουν οι λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων. Επιπλέον, προστίθενται διαρκώς πάγκοι με βιολογικά προϊόντα στις ήδη υπάρχουσες λαϊκές αγορές προϊόντων συμβατικής καλλιέργειας.

Οι λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων προσφέρουν μεγάλη ποικιλία και επάρκεια αγαθών. Οι βιοκαλλιεργητές υποχρεούνται από τον κανονισμό να φέρουν την πιο πρόσφατη πιστοποίηση από τον αντίστοιχο οργανισμό που πρέπει να είναι ανηρτημένη σε εμφανές σημείο.

Λαϊκές αγορές βιολογικών